สมัครสมาชิก

*
*

* รหัสลับตัวเลข 6 หลักใช้สำหรับทำรายการฝาก หรือ ถอน

*
*
*

หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลให้ ครบทุกช่องตามความจริงเพื่อผลประโยช์นของตัวคุณเอง หากพบข้อมูลซ้ำ ชื่อ นามสกุลไม่ถูกตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ระบบไม่ทำการโอนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
หากต้องการรับโปรโมชั่นอื่นๆสามารถกดติดต่อแอดมินเพื่อรับโปรโมชั่นนะคะ